Betingelser og merknader

Tilstandsrapport foretas ved alle leveranser.

Av branntekniske hensyn må motorsykler være fulltanket ved levering.

Levering/utlevering etter avtale.

Betaling kontant eller faktura. Betalingskort kan desverre ikke benyttes.

Original kvittering og legitimasjon må forevises ved henting.